Interpretatiedocument bij NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

17 juni 2024

Naar aanleiding van een aantal tekstuele fouten en onduidelijkheden die er geconstateerd zijn in NTA 8800:2024 is er een interpretatiedocument opgesteld welke vanaf nu beschikbaar is op onze website. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht.

NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen (EPG). De andere documenten en onderdelen ten behoeve van kwaliteitsborging van het Stelsel EPG zijn daarop gebaseerd.

Gevolgen interpretatieblad voor andere producten in het stelsel
Per 1 juli 2024 komt er geattesteerde software beschikbaar op basis van de NTA 8800:2024. De interpretaties en verduidelijkingen in het interpretatiedocument worden hierin verwerkt. Deze hebben geen effect op de andere onderdelen van het Stelsel EPG, zoals de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 (6e druk)), de BRL9500-W en U en BRL9501.

Er is geteste software beschikbaar voor adviseurs om zich voor te bereiden op de aanstaande inwerkingtreding van de wijzigingen in NTA 8800:2024, de opnameprotocollen en BRL’en.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze NTA of het normalisatieproces, neem contact op met Merel Haverhals, Lars Troost of NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Lees meer over het Stelsel Energieprestatie van Gebouwen op:
Gebouwenergieprestatie.nl
ISSO energieprestatie van gebouwen
Energieprestatieadvisering | Certificeren

 

 

Overige nieuwsberichten

ISO/PC Chain of Custody opgericht

7 december 2016

Er worden grote stappen gezet rond het Chain of Custody (CoC) voorstel van NEN dat onlangs door ISO werd aangenomen. Inmiddels is ook de ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’ opgericht. Print E-mail Delen Het belang van het voorstel dat door ISO is aangenomen op initiatief van NEN, is voor iedereen duidelijk. Meer transparantie voor producent, … Lees meer

Actieagenda Smart Industry gelanceerd

7 december 2016

De komende jaren wordt er samengewerkt om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry. Tijdens het Business Software Event 2016 in Den Bosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen. De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met … Lees meer

Terugdringen van onveilige situaties

7 december 2016

Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. … Lees meer