Actieagenda Smart Industry gelanceerd

7 december 2016

De komende jaren wordt er samengewerkt om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry. Tijdens het Business Software Event 2016 in Den Bosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen. De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met NEN, FME, TNO en het Ministerie van Economische Zaken.

De actieagenda bevordert het gebruik van standaarden voor de digitalisering van de industrie. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden.
De Nederlandse maakindustrie werkt in het programma ‘Smart Industry’ aan de inzet van nieuwe technologieën zoals big data processing, het Internet of Things, nieuwe adaptieve robots, 3D-printing en sensortechnologie. Deze ontwikkelingen bieden kansen om producten op maat te maken tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit. Dit zorgt er weer voor dat Nederland concurrerend kan blijven produceren. Standaarden zijn nodig om deze technologieën goed in te kunnen zetten.

Meer bekendheid, betere internationale positionering

In de agenda zijn 12 acties opgenomen die er op gericht zijn om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Oprichten van een platform waar bedrijven terecht kunnen voor standaardisatie van nieuwe robotica toepassingen;
  • Concrete acties van bedrijven uit de sector bij elkaar brengen en richting geven aan de normalisatie activiteit en positionering in een industrie referentiemodel;
  • Standaardisatie stimuleren als belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van Smart Industry en zorgen voor aansluiting bij de Europese innovatieagenda.

De actieagenda signaleert de behoefte om in Nederland beter samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe standaarden voor Smart Industry. Dit is bovendien nodig om ook internationaal een vuist te kunnen maken.

Piet-Hein Daverveldt, directeur van NEN, was ook aanwezig bij het Business Software Event. Hij vertelde over de actieagenda dat binnen Smart Industry standaarden uit de ICT en industrie bij elkaar komen. Hierbij helpt NEN graag om het door ontwikkelen van deze standaarden te ondersteunen. Iedereen kan zich melden bij NEN voor een concreet verzoek, zitting nemen bij normcommissies en kennis delen met anderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over of voor downloaden van de Smart Industry actieagenda standaardisatie, ga naar nen.nl/smartindustry.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u meer informatie over normalisatie of over deelnemen aan een normcommissie op het gebied van Smart Industry? Neem dan contact via e-mail kid@nen.nl of telefoon, (015) 2 690 200.

Overige nieuwsberichten

Interpretatiedocument bij NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

17 juni 2024

Naar aanleiding van een aantal tekstuele fouten en onduidelijkheden die er geconstateerd zijn in NTA 8800:2024 is er een interpretatiedocument opgesteld welke vanaf nu beschikbaar is op onze website. Het interpretatiedocument zorgt ervoor dat NTA 8800, software en opnameprotocollen op één lijn worden gebracht. NTA 8800:2024 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de basis van … Lees meer

ISO/PC Chain of Custody opgericht

7 december 2016

Er worden grote stappen gezet rond het Chain of Custody (CoC) voorstel van NEN dat onlangs door ISO werd aangenomen. Inmiddels is ook de ISO/PC 308 ‘Chain of Custody’ opgericht. Print E-mail Delen Het belang van het voorstel dat door ISO is aangenomen op initiatief van NEN, is voor iedereen duidelijk. Meer transparantie voor producent, … Lees meer

Terugdringen van onveilige situaties

7 december 2016

Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. … Lees meer